Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine / Jozef Mistrík - Veda, Bratislava, 1985.
80 - jazyk slovenský - grafémy - tvary slovné - morfológia
voľná K73204 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ