Druhy jazykových rozborov slovenčiny / Ladislav Kučera - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1975.
80 - jazyk slovenský - rozbory - rozbory jazykové - ortoepia - intonácia - morfológia
vožná K42367 D
vožná K42368 D
vožná K54647 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ