Veľký slovensko-ruský slovník : T-Vú / Veľk zahl. - Veda, Bratislava, 1995.
ISBN 80-224-0204-4
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K88599 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ