Veľký slovensko-ruský slovník : R-Š / Veľk zahl. - Veda, Bratislava, 1990.
ISBN 80-224-0079-3
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K88598 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ