Veľký slovensko-ruský slovník : A-K / Veľk zahl. - Veda, Bratislava, 1979.
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K58939 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ