Veľký slovensko-ruský slovník : P-Q / Veľk zahl. - Veda, Bratislava, 1986.
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K75619 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ