Veľký slovensko-ruský slovník : L-O / Veľk zahl. - Veda, Bratislava, 1982.
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K70990 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ