Fyziologická fonetika / Jana Dvončová - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1980.
80 - jazyk slovenský - fyziológia - fonetika - hrtan - artikulácia - hlas - sluch - reč - hlásky
vožná K60182 D
vožná K60183 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ