Veľký rusko-slovenský slovník : R-S / Veľk zahl. - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1968.
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K26258 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ