Veľký slovensko-ruský slovník : Vy-Ž / Veľk zahl. - Veda, Bratislava, 1995.
ISBN 80-224-0433-0
801 - slovníky - slovníky jazykové - jazyk ruský
voľná K88600 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ