Veľký rusko-slovenský slovník : A-J / Veľk zahl. - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1960.
801 - slovníky - slovníky jazykové - jazyk ruský
voľná K10099 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ