Veľký rusko-slovenský slovník : T-R / Veľk zahl. - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1970.
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K30238 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ