Slovenská morfológia v škole / Jozef Jacko - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1974.
80 - jazyk slovenský - morfológia - druhy slovné - gramatika
vožná K41227 D
vožná K41228 D
vožná K50985 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ