Bolesť svetla : výber z veršov / Giacomo Leopardi , Gustáv Hupka prel. - Tatran, Bratislava, 1970.
Edícia Poézia
literatúra talianska - poézia talianska - romantizmus
voľná K31041 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ