Prípad pre teba a Tigrí tím : Hrozba robotov / Thomas Brezina , Katarína Šmidtová prel., Naomi Fearnová ilustr. - Fragment, Bratislava, 2009.
Edícia Tigrí tím
ISBN 8-80-8089-308-8
literatúra rakúska - knihy pre deti - romány dobrodružné - príbehy detektívne
voľná K101031 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ