Prípad pre teba a Tigrí tím : Záhadný pirátsky denník / Thomas Brezina , Katarína Šmidtová prel., Naomi Fearnová ilustr. - Fragment, Bratislava, 2010.
Edícia Tigrí tím
ISBN 8-80-8089-349-1
literatúra rakúska - knihy pre deti - romány dobrodružné - príbehy detektívne
voľná K101032 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ