Gramatické dielo Antona Bernoláka / Juraj Pavelek prel. - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964.
80 - jazykoveda - jazyk slovenský - gramatika - latinčina - filológia
vožná K20088 D
vožná K55354 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ