Všestranný jazykový rozbor / Valéria Betáková , Anna Rýzková - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1979.
80 - jazyk slovenský - rozbory jazykové - príručky - príručky jazykové
vožná K58199 D
vožná K58200 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ