Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník z knižničnej vedy a informatiky / Viera Šimová , Marta Nálevková - Matica slovenská, Martin, 1985.
Edícia Teória a výskum
801 - slovníky dvojjazyčné - jazyk ruský - informatika - vedy knižničné
voľná K73133 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ