Veľký rusko-slovenský slovník : P / Veľk zahl. - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1965.
801 - slovníky dvojjazyčné - jazyk ruský
voľná K21853 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ