Frekvenčný slovník posunkovej reči / Štefan Csonka , Jozef Mistrík , Ladislav Ubár - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1986.
80 - jazyk slovenský - reč posunková - slovníky
vožná K75094 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ