Teória štátu a práva / Pavol Dojčák - Obzor, Bratislava, 1977.
Edícia Vysokoškolské učebnice
34 - právo - teória práva - teória štátu - štát - história práva - história štátu - typy štátu - typy práva - funkcia štátu - moc štátna - forma vlády - režim politický - režim štátny - organizácie neštátne - systém politický - normy právne - vzťahy právne
vypožičaná K48262 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ