Geofyzika : Základy fyziky Zeme a jej kozmického okolia / Štefan Ochaba - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1986.
550 - geofyzika - Zem - minerály - horniny - pole gravitačné - seizmológia - gravitácia - kôra zemská - zemetrasenie - termika - rádioaktivita - pole magnetické - meranie geomagnetické - mapy geomagnetické - Slnko - ionosféra - magnetosféra - pole geomagnetické - búrky geomagnetické
vožná K83085 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ