Španělština do kapsy s fonetickou výslovností / Zdeněk Kusý - RO-TO-M, Bu‡ovice, 1992.
ISBN 80-901238-4-8
801 - učebnice jazykové - sprievodca turistický - gramatika - jazyk španielsky - slovníky vreckové
vožná K84674 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ