Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník / Jozef Škultéty , Jozef Šulhan - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1988.
ISBN 80-08-00008-2
801 - slovníky dvojjazyčné - jazyk španielsky
vožná K80462 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ