Italština do kapsy / Zuzana Wotkeová - RO-TO-M, Bu‡ovice, 1992.
ISBN 80-901238-2-1
801 - slovníky vreckové - sprievodca turistický - jazyk taliansky - gramatika
vožná K84673 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ