Naučte se italsky / Zuzana Wotkeová - Lingua centrum H. E., Brno, 1991.
Edícia Učebnice
ISBN 80-901089-2-X
801 - učebnice jazykové - jazyk taliansky
vožná K85248 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ