Prvá okolo sveta / Krystyna Chojnowska-Liskiewiczová , Jaroslav Coplák prel. - Smena, Bratislava, 1983.
Edícia Máj
91 - cestopisy - plavby - jachting - zážitky skutočné
vožná K66776 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ