Krby / Václav Vlk , Zdeňka Kotrčová ilustr., Helena Štolfová ilustr. - Grada Publishing, Praha, 1996.
ISBN 80-7169-343-X
krby - konštrukcie - palivá - 697.2 - vložky - vložky krbové - vykurovanie - kúrenie - kúrenie teplovzdušné
voľná K91823 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ