Dunaj-Donau-Duna / Rudolf Fabry zost. - Šport, Bratislava, 1969.
908 - Dunaj - Rakúsko - Československo - Maďarsko - Juhoslávia - Bulharsko - Rumunsko - Sovietsky zväz
vožná K41265 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ