Za krásami Slovenska / Karol Belický - Práca, Bratislava, 1972.
908 - Slovensko - kúpele - Dudince - Smrdáky - Sliač - Lúčky - Nimnica - Korytnica - Vyšné Ružbachy - Trenčianske Teplice - fotografie
voľná K36458 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ