Spisovná slovenčina v 20. storočí / Ján Kačala - Veda, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-224-1115-8
slovenčina spisovná - situácia jazyková - Slovensko - slovenčina - kodifikácia spisovnej slovenčiny - história - morfológia - kultúra jazyková - 82
vožná K101127 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ