Seniori / Beáta Balogová - AKCENT PRINT, Pre¨ov, 2005.
ISBN 80-969274-9-3
362 - starnutie - staroba - história starnutia - kvalita života - zamestnávanie seniorov - politika sociálna seniorov - dôchodok starobný - edukácia seniorov - gerontológia sociálna - gerontológia - geragogika - andragogika - andragogika sociálna - eutanázia - smrť - thanatológia/strach zo smrti/ - hospic - potreby ťažko chorých - starostlivosť paliatívna - Slovensko
voľná K101130 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ