Peniaze, banky, finančné trhy / Stanislav Polouček - Iura Edition, Bratislava, 2010.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-305-1
336 - peniaze - banky - trh finančný - systém finančný - vývoj peňazí - politika menová - inflácia - trh peňažný - úroky - akcie - papiere cenné - dlhopisy - zmenky - certifikáty investičné - opcie - burzy - inštitúcie finančné - úvery - poisťovne - fondy penzijné - financie medzinárodné - bilancia platobná - trhy devízové - trhy devízové - Európa - integrácia menová európska - indexy - index globalizácie - index trhový - banka - banka centrálna európska - banka európska
voľná K101135 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ