Pediatrické ošetrovatežstvo / Mária Boledovičová - Osveta, Martin, 2010.
ISBN 8-80-8063-331-8
ošetrovatežstvo - ošetrovatežstvo pediatrické - učebnice vysokoškolské - deti - adolescenti - manažment ošetrovatežstva - výživa - hospitalizácia - hospitalizácia detí - komunikácia - deti handicapované - poruchy psychické - choroby onkologické - stavy kritické - choroby infekčné - choroby neurologické - alergie - výživa detí - poruchy látkovej výmeny - 616-053.2
vožná K101136 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ