Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania : Praktická príručka / Katarína Staroňová , Emília Sičáková-Beblavá - Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava, 2006.
ISBN 80-89244-13-0
308 - príručky praktické - politika verejná - samosprávy - samospráva miestna - spravovanie - informovanosť - participácia - financie verejné - hospodárenie - služby verejné
voľná K101141 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ