Úvod do psychoterapie / Jan Vymětal - Grada Publishing, Praha, 2010.
ISBN 8-80-247-2667-0
159 - psychoterapia - história psychoterapie - neuropsychoterapia - druhy psychoterapie - formy psychoterapie - relaxácia - psychogymnastika - liečba - osobnosť psychoterapeuta - agresivita - rehabilitácia - vzdelávanie - etika - zásady etické - socioterapia - farmakoterapia - adaptácia - empatia - altruizmus - depresia - EEG - genetika - hypnóza - identita - kohézia - situácie krízové - meditácie - motivácia - mágia - mytológia - neuróza - placebo - poruchy osobnosti - poruchy príjmu potravy - sebapoznanie - zmysel života - syndróm vyhorenia/burnout efekt - úzkosť - znásilnenie - stabilita životná - samovraždy
voľná K101142 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ