Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume / Marta Jurčová - Iris, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-89256-42-6
37 - tvorivosť - psychológia tvorivosti - proces tvorivý - riešenie problémov - inteligencia - bariéry tvorivosti - osobnosť tvorivá - motivácia - koučovanie - klíma tvorivá - schopnosti tvorivé - tvorivosť žiakov - vyučovanie školské - Brainstorming - schopnosti rozumové - klíma školskej triedy
voľná K101146 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ