Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková - Iura Edition, Bratislava, 2010.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-304-4
338 - kultúra organizačná - kultúra - typológia organizačnej kultúry - typy kultúr - identita firmy - imidž podniku - public relation - manažment personálny - kultúra národná - učebnice vysokoškolské - kultúra podniková
vožná K101147 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ