Od tamtamov po internet : Prehžad dejín mediálnej komunikácie / Samuel Brečka - Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-89363-29-2
komunikácia - komunikácia mediálna - jazyk - reč - tlač - písmo - noviny - časopisy - pošta - telegraf - telefóny - agentúry spravodajské - film - rádiá (rozhlasové prijímače) - rozhlas - televízia - internet - masmédiá - žurnalistika - 159
vožná K101148 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ