Kulturální teorie : Klasické a současné přístupy / Tim Edwards , David Vichnar prel. - Portál, Praha, 2010.
ISBN 8-80-7367-685-8
sociológia - kultúra - teória kultúry - antropológia - biopolitika - populácia - demokracia - feminizmus - globalizácia - holokaust - identita - kanibalizmus - kulturalizmus - médiá - násilie - nepokoje občianske - rasizmus - štrukturalizmus - sloboda - vedomie - život sociálny - analýza kultúry - sociológia kultúry - život kultúrny - kulturológia - monografie kolektívne - 008 - Giddens, Anthony - Simmel, Georg
voľná K101152 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ