Ja si ťa nedám : Diagnóza, ktorá všetko mení / Danica Janiaková - KONTAKT, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-970370-0-0
rakovina - prevencia - liečba - chemoterapia - pacient onkologický - výživa - výživa zdravá - 616-006 - faktory rizikové - mamografia - život s rakovinou - sója
voľná K101156 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ