Interkulturní psychologie / Jan Průcha - Portál, Praha, 2010.
ISBN 8-80-7367-709-1
psychológia - 159 - psychológia interkultúrna - terminológia - etnopsychológia - sociológia - etnológia - etnografia - antropológia kultúrna - antropológia psychologická - etnolingvistika - pragmatika - demografia - kultúra - asimilácia - etnikum - národ - národnosť - rasy - rasizmus - monografie - výskum - adaptácia - imigrácia - adaptácia imigrantov - adaptácia imigrantov - identita národná - Česká republika - emócie - komunikácia - edukácia - výchova rodinná - socializácia detí - starostlivosť zdravotná - vzťahy národnostné - kultúra imigrantov - stres - diskriminácia - menšiny národnostné - Rómovia - Židia
voľná K101157 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ