Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology / Ludmila Šilhánková - Academia, Praha, 2008.
ISBN 8-80-200-1703-1
579 - mikrobiológia - mikroorganizmy - názvoslovia mikrobiologické - baktérie - kvasinky - pliesne - vírusy - priony - metabolizmus mikroorganizmov - výživa mikroorganizmov - genetika mikroorganizmov - mutácia - priemysel potravinársky - prostredie životné - droždie - efekt skleníkový - enzýmy - genetika - hepatitída - hnojivá - cholera - imunita - imunológia - koenzýmy - leukémia - leukocyty - lipidy - listeria - mor - mykózy - ocot - prostriedky čistiace - rašelina - ružienka - stres - tenzidy - toxíny - tuberkulóza - ultrazvuk - uhlie - vakcíny - žiarenie - živiny - priemysel kvasný - bioplyn
voľná K101163 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ