Skrytá moc drahých kamenů : a jejich vliv na naše duševní a fyzické zdraví / Josef Pavel Kreperát - Granit, Praha, 2010.
ISBN 8-80-7296-071-2
671 - kamene - kamene drahé - história kameňov - čakry - liečenie kameňmi - cvičenia dychové - moc kameňov - zdravie duševné - zdravie fyzické - meditácie
voľná K101170 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ