Liečivé čaje : Jednoduché recepty pre zdravý život / Walter Pedrotti , Ildikó Pongó prel. - Kalligram, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8101-176-4
čaj - čaje liečivé - recepty - rastliny liečivé - rady praktické - príručky praktické - choroby - liečenie rastlinami - 633.88
vožná K101172 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ