Hačava : Spomienky péesáka / Rasťo Piško - Ikar, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-551-2108-6
literatúra slovenská - spomienky - Československo - humor vojenský - totalita - opona železná - romány autobiografické
voľná K101173 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ