Anglický detský obrázkový slovníček / Vlasta Ševčíková , Pavol Čisárik ilustr. - Alfa, Bratislava, 1991.
ISBN 80-05-00943-7
801
K83892 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ