English is easy, Csaba is dead : Mafiánsky román / Peter Doktorov - Slovart, Bratislava, 2004.
ISBN 80-7145-825-2
literatúra slovenská - Belov, Vasilij poviedkár
nevhodné pre čitatežov do 18 rokov
vožná K95118 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ