Mozgotrasy / Platon Baker prel., Peter Balík ilustr., Schuster DT zost. - Schuster DTP, Bratislava, 63543.
ISBN 80-901170-1-5
citáty - literatúra anglická - výroky - osobnosti slávne
vožná K101206 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ